Welkom

Regiodagen Gemeentefinanciën 2022: Gemeenten in hun kracht
Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Deze dagen zijn bestemd voor hoofden, financieel-/beleidsmedewerkers en specialisten, om te informeren maar óók om te inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij overheden.

Thema
Het thema van de Regiodagen Gemeentefinanciën 2022 is “Gemeenten in hun Kracht”.
Deze dagen staan in het teken van het versterken van gemeenten. Gemeenten moeten in staat zijn om hun taken naar behoren uit te voeren, dat is het uitgangspunt van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Belangrijk hierbij is dat dat Rijk, gemeenten en medeoverheden met elkaar kaders, randvoorwaarden en instrumentarium creëren voor interbestuurlijk samenwerken. Zodat samen met meer slagkracht aan de opgaven uit het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ kan worden gewerkt.

Wat kan je verwachten op de Regiodagen Gemeentefinanciën 2022?

 • een op maat gemaakt programma;
 • een persoonlijk congres met aandacht voor de dynamiek van ons werkveld met een blik op de toekomst;
 • keuze uit ongeveer twintig workshops met een financiële insteek over o.a. financiële gevolgen coalitieakkoord, hervormingsagenda jeugd, belastinggebied medeoverheden & lokale heffingen, verduurzaming van maatschappelijke vastgoed en financiële impact Omgevingswet voor gemeenten.
 • Praktijkvoorbeelden; collega’s ontmoeten tijdens deze inspirerende dagen en praktisch leren van elkaar.

Programma

09.30 - 10.00 Registratie en inloop met koffie en thee
10.00 - 10.50 Plenaire start met dagvoorzitter Rob Koops
Opening met organiserende partijen a.d.h.v. stellingen
Publieksquiz
10.50 - 11.00 Naar de workshopzalen
11.00 - 12.00 1e workshopronde
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.45 2e workshopronde
13.45 - 14.00 Korte pauze
14.00 - 15.00 3e workshopronde
15.00 - 15.40 Vervolg publieksquiz door dagvoorzitter Rob Koops
Afsluitende act OM DENKEN
15.40 - 17.00 Napraten met een hapje en een drankje

Blokkenschema

Algemene informatie

Data en locaties

17 mei | Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle (Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle)
18 mei | Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch (Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ’s-Hertogenbosch)
23 mei | Media Plaza Jaarbeurs in Utrecht Hallencomplex (Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht)

Doelgroep
Ben je hoofd financiën, financieel medewerker of specialist? Dan zijn deze dagen bedoeld voor jou! Niet alleen krijg je de laatste informatie, je hebt ook de mogelijkheid om collega’s van het Rijk en andere gemeenten te ontmoeten en samen te inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij overheden.

Je kunt je aanmelden via onderstaande button.

Na je inschrijving ontvang je een automatische bevestigingsmail. Kort voorafgaand de desbetreffende bijeenkomst ontvang je een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Gratis deelname
De deelname aan de Regiodagen Gemeentefinanciën is kosteloos, maar realiseer je dat als je niet verschijnt zonder afmelding dit ten nadele kan zijn van iemand die wij hebben moeten teleurstellen. Ben je niet aanwezig zonder annulering, minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst waarvoor je je hebt ingeschreven? Dan kan de organisatie besluiten een no-show fee op te leggen van € 75,-. Je mag altijd een vervanger opgeven via vngconnectcongressen@vng.nl.

Twitter mee via #regiodagen2022

De organisatie is in handen van:
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën, de VNG en de FAMO.

Informatie
De logistieke organisatie van de Regiodagen Gemeentefinanciën is in handen van VNG Connect Congressen. Neem voor praktische informatie contact op met 070 3738458 of vngconnectcongressen@vng.nl.

Privacy

 • De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 • VNG Connect is verwerker van uw gegevens in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. We gaan verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
 • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website van de betreffende bijeenkomst en via het registratiesysteem dat wordt gebruikt. Cookies gebruiken wij voor functionele en analytische doeleinden.
 • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren voor de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Indien u ons toestemming heeft gegeven ook over andere bijeenkomsten geïnformeerd te worden, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
 • U kunt zich te allen tijde afmelden onder elk bericht dat u van ons ontvangt.
 • Heeft u vragen over uw privacy, mail ons dan via connectpo@vng.nl. U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.
 • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u naar onze corporate website; vngconnect.nl