Terugblik

We kijken terug op geslaagde Regiodagen Gemeentefinanciën.

Bijna 800 deelnemers kwamen verspreid over drie dagen bij elkaar op 27, 29 juni en 4 juli in Utrecht, Zwolle en Den Bosch. Er waren 30 sprekers en 18 workshops per dag om uit te kiezen. Deelnemers werden op de hoogte gebracht van de laatste actualiteiten op het gebied van gemeentefinanciën. En natuurlijk waren de dagen bij uitstek geschikt om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Marceline Schopman was dagvoorzitter en ging onder andere in gesprek met:

  • Menno de Graaf Hoofd RTM van het ministerie van BZK
  • Edwin Westphal, concernmanager Financiën, Inkoop en Juridische Zaken, gemeente Utrecht
  • Paul Guldemond, Wethouder Financiën, gemeente Zwolle
  • Mark Foekema, Wethouder Financiën, gemeente IJsselstein.

Graag zien we jullie terug op een volgende editie van de Regiodagen Gemeentefinanciën!

Fotoalbum

Bekijk de foto's van de regiodag in Utrecht op 27 juni.

Regiodagen Gemeentefinanciën Utrecht

Bekijk de foto's van de regiodag in Zwolle op 29 juni.

Regiodagen Gemeentefinanciën - Zwolle

Bekijk de foto's van de regiodag in Den Bosch op 4 juli.

Regiodagen Gemeentefinanciën - Den Bosch

Presentaties

Hieronder staan de beschikbare presentaties van de workshops:

1. Omgevingswet, bedrijfsvoering in de toekomst

- 1. Omgevingswet Flyer regiodagen gemeentefinanciën

- 1. Omgevingswet presentatie Regiodagen Omgevingswet actualiteiten financiën en omgevingswet

- 1. Omgevingswet presentatie Regiodagen Omgevingswet bedrijfsvoering in de toekomst

- 1. Omgevingswet Podcast

2. Meer waarde met risico's en weerstand?

3. Accountantscontrole op rechtmatigheid van aanbestedingen

4. Actualiteiten BBV

5. Uitkeringsstelsel

6. Verfijning IV3

7. Hervormingsagenda jeugd

9. Uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden: wat is uw belang daarbij?

10. SiSa voor starters

11. Uitleg circulaire gemeentefonds voor beginners

12. Regiodeals

13. Rechtmatigheidsverantwoording

14. Introductie over het BTW-Compensatiefonds

15. Enquête gemeentelijke begrotingen 2023

17. Treasury